CHỦ NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 10:00 - 12:00 15:00 - 19:00
Khuyến mãi

 

Gói Trả trước

Giảm 15% trên một số sản phẩm

Giá chào mừng

Giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng đầu tiên

Giá chào mừng App

Giảm 15% trên tổng giá trị đơn hàng đầu tiên trên FYD.Com App

Phiếu quà tặng

Dành tặng những khách hàng đặc biệt không áp dụng cho sản phẩm đang giảm giá trên menu