CHỦ NHẬT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 10:00 - 12:00 15:00 - 19:00

FYD - Các câu hỏi thường gặp

Q: Tôi có 100 điểm thưởng để đổi lấy ưu đãi, nhưng tôi sẽ đi công tác xa trong 2 tháng. Vậy khi quay lại sau 2 tháng, tôi còn có thể đổi điểm được không?
A: Có, bạn có thể đổi điểm khi quay lại. Điểm thưởng sẽ còn hiệu lực trong vòng 12 tháng. Khi hệ thống hỏi bạn có muốn đổi điểm không, bạn có thể chọn "Nhắc tôi sau", và chọn ngày bạn muốn được nhắc. Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách đổi điểm tại here.


Q: Tôi đang sử dụng gói FYD.Cơm tháng với mức ưu đãi 15%. Nếu tôi đổi điểm thưởng lấy ưu đãi 10% cho tháng sau, điều đó có nghĩa là tôi sẽ được ưu đãi tổng cộng 25% trong tháng sau?
A: Đúng, mức ưu đãi tổng cộng của bạn sẽ là 25% trong suốt tháng sau. Nhưng vui lòng lưu ý, mức giảm giá từ điểm thưởng không áp dụng với các sản phẩm đang giảm giá trên thực đơn.    Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách đổi điểm tại here.


Q: Tôi có thể dùng mã giảm giá (20%) cùng lúc với dùng ưu đãi điểm thưởng (10%) hay không, có nghĩa là được ưu đãi tổng cộng 30%?
A: Có, bạn có thể dùng cả hai cùng lúc. Tổng ưu đãi sẽ là 30% với điều kiện mã giảm giá có hiệu lực. Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách đổi điểm tại here.


Q: Tôi có thể dùng mã giảm giá để mua các sản phẩm đang giảm giá không?
A: Rất tiếc là không, mã giảm giá không áp dụng được với các sản phẩm đang giảm giá trên thực đơn. Bạn có thể xem thêm chi tiết về mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi khác tại here.


Q: Nếu tôi mua một sản phẩm đang giảm giá 30% trong thời gian đang hưởng ưu đãi 10% từ điểm thưởng, tôi có được giảm tổng cộng 40% cho sản phẩm đó không?
A: Rất tiếc là không, mức ưu đãi từ điểm thưởng không kết hợp được với mức giảm giá trên thực đơn. Nếu bạn chọn mua sản phẩm đó, mức giảm giá sẽ vẫn là 30%, không phải 40%. Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách đổi điểm tại here.


Q: Nếu tôi tham gia chương trình Người giới thiệu xuất sắc, có mức giới hạn nào về số người được giới thiệu hay giới hạn về tổng giá trị mua hàng để tính điểm thưởng không?
A: Dạ không có giới hạn nào về số người được giới thiệu hay về giá trị mua hàng để tính điểm thưởng. Vì vậy, bạn càng giới thiệu thành công nhiều người, và giá trị mua hàng của họ càng cao, thì điểm thưởng của bạn càng nhiều. Bạn có thể xem thêm chi tiết về chương trình Người giới thiệu xuất sắc tại here.